Sản phẩm & dịch vụ
 
Nhà Máy Sản Xuất

Nhà Máy Sản Xuất

Gạch không nung

Gạch không nung

San lấp mặt bằng

San lấp mặt bằng

Máy ủi

Máy ủi

Công ty Cổ Phần Vân Cầu
Địa chỉ: Số 269 đường Trần Nhân Tông, phường Ngô Quyền, TP Nam Định
Điện thoại: 03503 860091
Fax: 03503 860091
Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0914963333
Ông: Nguyễn Ngọc Cương
Chức vụ: Phó Giám Đốc
Điện thoại: 0917623333
Ông: Phùng Anh Dũng
Chức vụ: Giám đốc xí nghiệp gạch
Điện thoại: 0913747332 -03508.621.621
Gửi thông tin liên hệ theo form dưới đây

Công ty Cổ Phần Vân Cầu

 Địa chỉ: Số 269 đường Trần Nhân Tông, phường Ngô Quyền, TP Nam Định
 Điện thoại: 03503 860091       Fax: 03503 860091
 Email: gachkhongnungvancau@gmail.com
© Copy right 2012 vancau.vn
   Designer: Asean Việt Nam